Yakın Kampüs - Java ile Programlamaya Giriş - Ders 2: Değişken Türleri, Atama ve İşlemler