Yakın Kampüs - Java ile Programlamaya Giriş - Ders 19: GUI - JFrame, JTextField ve JLabel