Yakın Kampüs - C# Dersleri Giriş - 3 - Nesne, Özellik ve Olay Kavramları