Temel Java Eğitimi-2 (double, float ve boolen veri tipleri)