Temel Java Ders -1-:Temel Kodlar Ve İlkel Primitif Veri Tipleri