Php dilinde switch kullanımı, require ve include fonksiyonları