Organik Kimyaya Giriş - Bazı Bileşiklerin Lewis Gösterimi