Maddenin Ölçülebilir Özellikleri... Kütle ve Hacim