Madde ve Özellikleri-1 (Simya, Maddelerin sınıflandırılması)