Lise Kimya Dersi Öğretim Programının Tanıtımı - Doç. Dr. Bayram COŞTU