Lise 1- Bileşiklerin adlandırılması(iyonik - kovalent bağlı)-