JavaScript Dersleri #8 - Çoklu Değişken Kullanan Fonksiyonlar