Genel Kavramlar 2 ( Maddenin Ayırt Edici Özellikleri)