C# Yazılım Dersleri- Nesne Yönelimli Programlama OOP - 2-2 Constructors (Yapıcı Metot)