C# Temel Bilgiler - Çok Kullanılan Basit Değişkenler(int,String,Double)