C# Dersleri 2 - OOP (Nesne Yönelimli Programlama) 2.4 - Inheritance(Miras)