C# Dersleri 2 - OOP (Nesne Yönelimli Programlama) 2.3 - Encapsulation(Kapsülleme)