C# Dersleri 2 - OOP (Nesne Yönelimli Programlama) 2.2 - Constructor (Yapıcı Metot))