C# - Değişkenler, Veri Tipleri ve Visual Studio (7 Şubat 2012) Açık Akademi Sanal Sınıf