Biles¸iklerin Adlandırılması_I·yonik Biles¸iklerin Adlandırılması-2