96 Fonksiyonlar 6 Bileşke Fonksiyon, Fonksiyon Grafikleri