7 - Maddenin ayırt edici özellikleri / Madde ve Özellikleri ( Ygs Kimya )