54) Kalkülüs 1 - fonksiyonların grafigˆini c¸izmek 1