28-Php Dersleri - Teneffüs Bilgininde zekatı vardır.