1 - Maddenin ortak özellikleri / Madde ve Özellikleri ( Ygs Kimya )