.Net ile String İşlemleri

  • 26.10.2015
  • M.Tayyip Yetiş
  • .Net Framework

.net ile string işlemleriMerhaba değerli arkadaşlar bu makalede .net framework kütüphanesi ile temel string işlemlerini göreceğiz. String değişkenler ile yapılabilecek işlemler basit olmasına karşın bazen bizleri gereksiz for, while döngülerinden if else yapılarından kurtarabiliyorlar özellikle Linq ile birlikte kullanıldığında çok daha etkili hale gelebiliyorlar. Konuyu başlıklar halinde işleyelim

 

String.Join

Join fonksiyonu seperator(string) ve paramarray(object) adında iki parametre alır. seperator(ayırıcı) değişkeni dizi türündeki ikinci parametreyi aldığı değer ile birleştirerek bir string değer döndürür

örnek;

string[] dizi = {"bilgisayar","telefon", "tablet"};
string deger = String.join(",", dizi);
// deger = “bilgisayar, telefon, tablet”;

String.Join ve Linq ile bir dizinin her bir elemanını değiştirip birleştirmek

string[] dizi = {"bilgisayar","telefon", "tablet"};
string deger = string.Join(",", dizi.Select(n => "(" + n + ")").ToArray())
//deger = (bilgisayar), (telefon), (tablet)

String.Replace

Bir string ifade içerisinde bir karakter veya string ifadeyi başka bir karakter veya string ifade ile değiştirmek için kullanılır

string metin = "Ankara Türkiye'nin başkentidir";
string deger = metin.replace("Ankara", "Adıyaman");
//deger = "Adıyaman Türkiye'nin başkentidir"

String.Substring

Bir string ifadenin belli bir kısmını kırpıp almak için kullanılır, ilk parametre hangi karakterden başlanacağını sonraki ise o karakterden itibaren kaç karakter alınacağını ifade eder.

string metin = "Ankara Türkiye'nin başkentidir";
string deger = metin.substring(7, 10);
//deger = "Türkiye'nin"

 

Mustafa Tayyip YETİŞ
Yazılım Geliştirme Uzmanı

 

Yorum Yap